Податкова декларація по ПДВ 2017. Уточнюючий розрахунок по ПДВ — 2017. Приклад заповнення в 2017р.

Зразок заповнення уточнюючого розрахунку по ПДВ у редакції наказу Міністерства фінансів України  23 лютого 2017 року № 276

Податкова декларація по ПДВ 2017. Уточнюючий розрахунок по ПДВ 2017.

 

 Приклад заповнення уточнюючого розрахунку по ПДВ в 2017р.

 J0217019
 ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України28 січня 2016 року № 21(у редакції наказу Міністерства фінансів України23 лютого 2017 року № 276)

 

 01

 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

 

 02

 Звітний (податковий) період

2017

4

 (рік)

 (місяць)

 03

 Звітний (податковий) період, що уточнюється

2017

2

 (рік)

 (квартал)

 (місяць)

 

 031

 Відмітка про те, що показники цього звітного (податкового) періоду вже уточнювалися раніше

 

 04

 Платник ПАТ «Добро«

 від …………………………………………………………………………………. ..    №         -

 (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

 

 041

 Податковий номер платника податку 1 або серія/або та номер паспорта 2

3333333

 

 05

 Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

3333333333

 

 06

 Податкова адреса  Поштовий індекс
м.Київ  Телефон
 Факс
 E-mail dobro2020@i.ua

 

 07

 Сільськогосподарське підприємство, внесене або яке претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

 

 

 Розрахунок подається до Київська ОДПІ

 (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

 (грн.)

 Код рядка

 Код додатка

 Рядки декларації

 Показник, який уточнюється

 Уточнений показник

 Різниця

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 I. Податкові зобов’язанн

 1.1

 Д5

 Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України  Колонка А

342942

342942

 -

 Колонка Б

68588

68588

 -

 1.2

 Д5

 Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 2

 Операції з вивезення товарів за межі митної території України  Колонка А

 -

 -

 -

 3

 Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою  Колонка А

 -

 -

 -

 4.1

 Д1, Д5, Д7

 Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за основною ставкою  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 4.2

 Д1, Д5, Д7

 Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 5

 Д6

 Операції, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))  Колонка А

 -

 -

 -

 6

 Д1

 Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 7

 Д1

 Коригування податкових зобов’язань  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 8

 Коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 9

 Усього за розділом I  Колонка Б

68588

68588

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 II. Податковий кредит

 10

 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

 10.1

 Д5

 з основною ставкою  Колонка А

116415

105850

-10565

 Колонка Б

23283

21170

-2113

 10.2

 Д5

 зі ставкою 7 %  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 10.3

 з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість  Колонка А

 -

 -

 -

 11

 Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи

 11.1

 з основною ставкою  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 11.2

 зі ставкою 7 %  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 12

 Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 13

 Д1

 Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 14

 Д1

 Коригування податкового кредиту  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 15

 Д7

 Коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях  Колонка А

 -

 -

 -

 Колонка Б

 -

 -

 -

 16

 Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:  Колонка Б

 -

 -

 -

 16.1

 значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду  Колонка Б

 -

 -

 -

 16.2

 збільшено / зменшено залишок від’ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*  Колонка Б

 -

 -

 -

 16.3

 збільшено / зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*  Колонка Б

 -

 -

 -

 17

 Усього за розділом II  Колонка Б

23283

21170

-2113

 III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

 18

 ДС10**

 Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 — рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

45305

47418

2113

 18.1

 сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки (при позитивному значенні гр. 6 р.18)

63

 18.2

 сума, яка включається до коригуючого реєстру щодо зменшення залишку сум податкових зобов’язань, несплачених до бюджету за звітний період, який уточнюється,

 -

 що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (при від’ємному значенні гр. 6 р.18)**  залишок податкових зобов’язань, несплачений до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, на момент подання уточнюючого розрахунку

 -

 19

 Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 — рядок 9 декларації) (позитивне значення)

 -

 -

 -

 19.1

 з рядка 19 сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001 1 .3 статті 200 1 розділу V Кодексу

 -

 -

 -

 на момент подання уточнюючого розрахунку  сума, обчислена відповідно до пункту 200 1 .3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання уточнюючого розрахунку

 -

 20

 Cума від’ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 — рядок 19.1), яка:

 -

 -

 -

 20.1

 зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 -

 -

 -

 20.2

 Д3, Д4

 підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 -

 -

 -

 20.2.1

 на рахунок платника у банку

 -

 -

 -

 20.2.2

 у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 -

 -

 -

 20.3

 зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 — рядок 20.1 — рядок 20.2)

 -

 -

 -

 21

 Д2

 Cума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 уточнюючого розрахунку) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 -

 -

 -

 

 Відмітка про подання до уточнюючого розрахунку:
 розрахунку коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1)
 довідки про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податквоого кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)
 розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)
 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів нарахунку у системі електронного адмініструванрня податку на додану вартість платника податкута/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)

X

 розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5)
 довідки (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів
 розрахунку (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7)
 розрахунку податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9)

*** Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення:

 

 Дата

 Номер

 Сума, грн

..

 -

 -

** У рядку 18.2 зазначається сума в межах графи 6 рядка 18 та довідкового поля (виключно у випадку її від’ємного значення), на яку платник податку бажає зменшити залишок його узгоджених податкових зобов’язань, не сплачений до бюджету, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі

 

 Дата подання

11.04.2017

 Наведена інформація є повною і достовірною.

 

 Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник) Добрий Тадей

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта  2

7777777777…………………………………………………………

 Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) Добрий Тадей

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта  2

777777777………………………………………………………….

1  Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи.

2  Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Приклад заповнення додатку 5  до податкової декларації з податку на додану вартість у редакції наказу Міністерства фінансів України  23 лютого 2017 року № 276

 J0215119
 Додаток 5до податкової декларації з податку на додану вартість

 

 01

 Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

 011

 Звітний

 012

 Звітний новий

 013

X

 Уточнюючий

 

 02

 Звітний (податковий) період

2017

4

 (рік)

 (квартал)

 (місяць)

 03

 Звітний (податковий) період, що уточнюється

2017

2

 (рік)

 (квартал)

 (місяць)

 

 04

 Платник ПАТ «Добро«

 від …………………………………………………………………………………. ..    №         -

 (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

 

 041

 Податковий номер платника податку 1 або серія та/або номер паспорта 2

3333333

 

 05

 Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

3333333333

 Розділ І. Податкові зобов’язання

 Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

 (грн.)

 № з/п

 Платник податку – покупець

 (індивідуальний податковий номер)

 Період складання податкових накладних

 Ознака здійснення с/г операцій*

 Обсяг постачання

 (без податку на додану вартість)

 Сума податку на додану вартість

 основна ставка

 ставка 7 %

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

1

 -

 - . -

 -

 -

 -

 -

 Інші в розрізі умовних ІПН:

 -

 -

 -

 100000000000

 -

 -

 -

 200000000000

 -

 -

 -

 400000000000

 -

 -

 -

 Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

 -

 -

 -

 постачання необоротних активів

 -

 -

 X

 за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

 -

 -

 X

 6000000000000 (рядки 4.1 та 4.2 декларації)

 -

 -

 -

 Розділ ІІ. Податковий кредит

 Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %

 (грн.)

 № з/п

 Постачальник

 (індивідуальний податковий номер)

 Податкова накладна, інший документ

 Обсяг постачання

 (без податку на додану вартість)

 Сума податку на додану вартість

 період складання

 ознака касового методу*

 ознака здійснення с/г операцій*

 основна ставка

 ставка 7 %

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

1

11111111111

2. 2017

 -

 -

-10915

-2183

 -

2

222222222

2. 2017

 -

 -

350

70

 -

 Усього за звітний період, у тому числі:

-10565

-2113

 -

 придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

 -

 -

 усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу

 -

 -

 -

 за операціями, визначеними статтею 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

 -

 -

 -

* У графі проставляється позначка «+» у випадку здійснення операцій, визначених статтею 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», платниками податку, які внесені до Реєстру отрмувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» або які претендують на внесення до такого Реєстру.

** У графі проставляється позначка «+» у випадку, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу.

 

 Дата подання

11.04.2017

 Наведена інформація є повною і достовірною.

 

 Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник) Добрий Тадей

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта  2

7777777777……………………………………………………….

 Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) Добрий Тадей

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта  2

7777777777……………………………………………………….

Приклад заповнення податкової декларації по ПДВ з від’ємним значенням в 2017р.

 J0200119

 Відмітка про одержання

 (штамп контролюючого органу, дата, вхідний №)

 ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України28 січня 2016 року № 21

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

23 лютого 2017 року № 276)

 

 01

 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 011

X

 Звітна

 012

 Звітна нова

 

 02

 Звітний (податковий) період

2017

3

 (рік)

 (квартал)

 (місяць)

 

 03

 Платник Товариство з обмеженою відповідальністю «Добро«

 від …………………………………………………………………………………. ..    №         -

 (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

 

 031

 Податковий номер платника податку 1 або серія та/або номер паспорта 2

33333333

 

 04

 Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

33333333333

 

 05

 Податкова адреса  Поштовий індекс
м. Київ  Телефон
 Факс
 E-mail  Dobro2020@i.ua

 

 06

 Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

 (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

 

 Декларація подається до Київська ОДПІ

 (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

 (грн.)

 Код рядка

 Код додатка

 I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

 Сума податку на додану вартість

 колонка A

 колонка Б

 1

 Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

 X

 X

 1.1

 Д5

 операції, що оподатковуються за основною ставкою

5000

1000

 1.2

 Д5

 операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

0

0

 2

 Операції з вивезення товарів за межі митної території України

0

 0

 3

 Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

0

 0

 4

 Нараховано податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за операціями, що оподатковуються за:

 X

 X

 4.1

 Д1, Д5, Д7

 основною ставкою

 -

 -

 4.2

 Д1, Д5, Д7

 ставкою 7 %

 -

 -

 5

 Д6

 Операції, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 -

 X

 6

 Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

 -

 -

 7

 Д1

 Коригування податкових зобов’язань

 -

 -

 8

 Коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

0

0

 9

 Усього податкових зобов’язань  (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 (-/+)+ 7 (-/+) + 8) колонки Б)

 X

1000

 

 Код рядка

 Код додатка

 II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

 Обсяги придбання (без податку на додану вартість)

 Дозволений податковий кредит

 колонка A

 колонка Б

 10

 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

 X

 X

 10.1

 Д5

 з основною ставкою

3618

724

 10.2

 Д5

 зі ставкою 7 %

0

0

 10.3

 з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

56

 X

 11

 Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи

 X

 X

 11.1

 з основною ставкою

0

0

 11.2

 зі ставкою 7 %

0

0

 12

 Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

 -

 -

 13

 Д1

 Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 -

 -

 14

 Д1

 Коригування податкового кредиту

 -

 -

 15

 Д7

 Коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

 -

 -

 16

 Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

 X

5939

 16.1

 значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

 X

5939

 16.2

 збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

 X

 -

 16.3

 збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

 X

 -

 17

 Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 +12+ 13(-/+) + 14(-/+) + 15(-/+) + 16(-/+) колонки Б))

 X

6663

 

 Код рядка

 Код додатка

 III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

 Сума податку на додану вартість

 18

 Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду(рядок 9 — рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

0

 19

 Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду(рядок 17 — рядок 9 декларації) (позитивне значення)

5663

 19.1

 з рядка 19 сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1 .3 статті 200 1 розділу V Кодексу

5663

 на момент подання податкової декларації  сума, обчислена відповідно до пункту 200 1 .3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації

 -

 20

 Cума від’ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1 .3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 — рядок 19.1), яка:

0

 20.1

 зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 -

 20.2

 Д3, Д4

 підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 -

 20.2.1

 на рахунок платника у банку

 -

 20.2.2

 у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 -

 20.3

 зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 — рядок 20.1 — рядок 20.2)

0

 21

 Д2

 Cума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

5663

 

 Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду

 

 Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку

 

 Відмітка про застосування касового методу податкового обліку

 Відмітка про подання до декларації:

 розрахунку коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1)
 довідки про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податквоого кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)
 розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)
 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів нарахунку у системі електронного адмініструванрня податку на додану вартість платника податкута/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)
 розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5)
 довідки (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів
 розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7)
 заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обовязкових реквізитів податкової наклданої та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) та відповідних документів
 розрахунку податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9)
 заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)
 повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 2 до Порядку)

 -

 шт.

 оригіналів митних декларацій (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації)

 

 доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу:

1

 -

* Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку:

 

 Дата

 Номер

 Сума, грн (+/-)

..

 -

 -

 

 Дата подання

10.04.2017

 Наведена інформація є повною і достовірною.

 

 Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник) Тадей Добрий

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта  2

77777777777……………………………………………………

 Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) Тадей Добрий

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта  2

77777777777……………………………………………………

 Приклад заповнення додатку 2 до декларації по ПДВ в 2017 році.

 

 

 J0215219
 Додаток 2до податкової декларації з податку на додану вартість

 

 01

 Довідка

 про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

 011

X

 Звітний

 012

 Звітний новий

 013

 Уточнюючий

 

 02

 Звітний (податковий) період

2017

3

 (рік)

 (квартал)

 (місяць)

 03

 Звітний (податковий) період, що уточнюється

 (рік)

 (квартал)

 (місяць)

 

 04

 Платник Товариство з обмеженою відповідальністю «Добро«

 від …………………………………………………………………………………. ..    №         -

 (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

 

 041

 Податковий номер платника податку 1 або серія та/або номер паспорта 2

333333333

 

 05

 Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

333333333333

 (грн.)

 № з/п

 Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21)

 звітний (податковий) період, у якому виникло значення

 сума

 місяць

 рік

 усього

 в тому числі сума від’ємного значення, отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався

 1

 2

 3

 4

 5

1

3

2017

724

 -

2

2

2017

13

 -

3

1

2017

721

 -

4

11

2016

1039

 -

5

10

2016

913

 -

6

9

2016

619

 -

7

8

2016

632

 -

8

7

2016

627

 -

9

6

2016

375

 -

 Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 200  1.  3 статті 200  1  розділу V Кодексу, та на яку було збільшено суму від’ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року/ III квартал 2015 року

 -

 X

 Усього

5663

0

 Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу та у зв’язку з реорганізацією сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, у розмірі

 Зазначається словами

 Зазначається цифрами

 -

 -

підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника*.

Таблиця 2.

 № з/п

 Платник податку — правонаступник

 (індивідуальний податковий номер)

 Сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту правонаступника згідно з часткою, зазначеною в передавальному акті/розподільчому балансі, грн

 Передавальний акт/ розподільчий баланс

 дата

 номер

 1

 2

 3

 4

 5

1

 -

 -

..

 -
 Усього

0

 X

 X

* У випадку реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення зазначається лише один правонаступник.

 Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість після узгодження суми від’ємного значення за результатами документальної перевірки контролюючим органом)

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу суму від’ємного значення платника податку, якого реорганізовано, перенесено до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (рядок 16.3 декларації) як правонаступника.

Таблиця 3.

 № з/п

 Платник податку, якого реорганізовано

 Підтверджено документальною перевіркою контролюючого органу

 індивідуальний податковий номер

 від’ємне значення, яке було передано / розподілено у зв’язку з реорганізацією, грн

 звітний (податковий) період, в якому подано заяву про перенесення від’ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника

 ісума від’ємного значення, яке було передано / розподілено у зв’язку з реорганізацією, грн

 документ (акт або довідка)

 дата

 номер

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

1

 -

 -

 - ………………………………………………………………………………….  -

 -

..

 -
 Усього

0

 X

 X

 

 Дата подання

10.04.2017

 Наведена інформація є повною і достовірною.

 

 Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник) Тадей Добрий

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта  2

7777777777……………………………………………………….

 Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) Тадей Добрий

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта  2

7777777777……………………………………………………….

1  Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи.

2  Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
28.01.2016  № 21
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2016 р.
за № 159/28289

ПОРЯДОК 
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість у редакції наказу Міністерства фінансів України  23 лютого 2017 року № 276

I. Загальні положення

1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі — декларація) передбачено пунктом 46.1 статті 46 розділу II «Адміністрування податків, зборів, платежів» та статтею 203 розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України (далі — Кодекс).

ПДВ 2017

2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі — уточнюючий розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)) передбачено пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

3. Подання розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких розташовано на митній території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 розділу V Кодексу.

4. Усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію, у якій відображаються розрахунки з бюджетом.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Пункт 6 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

5. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану вартість, подають розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України.

6. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі — податкова звітність) належать:

податкова декларація з податку на додану вартість з додатками;

уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок з додатками;

розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

7. Податкова звітність подається до контролюючого органу особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу, за винятком:

розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, який подається особою, не зареєстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано;

декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку.

8. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою «Договір про спільну діяльність від ____________ № ______» та вказують назву договору. Вказане зазначається у полі «Платник» заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.

9. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, пов’язаних із використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою «Договір про управління майном від ____________ № ______» та вказують назву договору. Вказане зазначається у полі «Платник» заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.

10. Платники податку — інвестори (оператори), які ведуть окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою «Угода про розподіл продукції від ____________ № ______» та вказують назву угоди. Вказане зазначається у полі «Платник» заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.

II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації

1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, визначених Кодексом, — календарному кварталу з урахуванням таких особливостей:

1) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

У разі подання декларації за перший звітний (податковий) період у полі 02 «Звітний (податковий) період» зазначається перший повний календарний місяць;

{Підпункт 1 пункту 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

ПДВ 2017

2) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

При цьому якщо реєстрацію платника податку анульовано в інший день, ніж останній день календарного кварталу, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого кварталу та закінчується днем такого анулювання.

{Підпункт 3 пункту 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

Декларація за останній звітний (податковий) період подається в строки, встановлені пунктом 49.18 статті 49 Кодексу для відповідного типу звітного (податкового) періоду.

{Підпункт 3 пункту 1 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

У разі подання декларації за останній звітний (податковий) період особою, реєстрація платником податку на додану вартість якої анулюється, проставляється відмітка у полі «Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку».

2. Платники податку, які сплачують єдиний податок, можуть згідно з пунктом 202.2 статті 202 розділу V Кодексу обрати квартальний податковий період.

3. У разі обрання квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який сплачує єдиний податок, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до контролюючого органу заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду, Форму якої наведено в додатку 1 до цього Порядку.

Квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до переходу платника податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, на сплату інших податків і зборів.

Якщо платник податку разом із декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до контролюючого органу, у якому перебуває на обліку, указаної вище заяви, такий платник податку зобов’язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період.

4. Платник податку зобов’язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період у разі, якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду платник, який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, починаючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів.

Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов’язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.

5. Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу для подання декларації встановлюються такі строки:

1) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

2) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності

1. Декларація подається платником у визначений у пункті 5 розділу II цього Порядку строк за формою, встановленою на дату подання.

До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

2. Декларація та додатки до неї, а також інша податкова звітність з податку на додану вартість, зазначена у пункті 6 розділу І цього Порядку, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податку відповідно до встановленого законодавством порядку сплати податку.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків, має право до складання нового договору подавати податкову звітність до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку, в один із таких способів:

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

3. Платник податку зобов’язаний здійснити відправлення податкової звітності на адресу відповідного контролюючого органу:

при поданні податкової звітності в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації, визначений пунктом 5 розділу II цього Порядку;

у разі надсилання декларації поштою у випадку, передбаченому пунктом 2 цього розділу, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу II цього Порядку.

4. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

5. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується у колонці Б.

6. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

У рядках податкової звітності, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

7. Податкова звітність повинна бути підписана:

1) керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником;

2) фізичною особою — платником податку або його законним представником;

3) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або з договором про управління майном;

4) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації інвестора (оператора), який веде окремий податковий облік, пов’язаний із виконанням угоди про розподіл продукції.

8. Подання податкової звітності засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.

9. Декларація подається платником за звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації).

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, у разі наявності таких операцій.

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 2) подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів).

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (додаток 3) подається платниками, які виявили бажання відмовитись/зупинити використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу. У заяві зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.

{Абзац п’ятий пункту 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

НДС 2017

10. Додатками до декларації є:

1) розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);

2) довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2);

3) розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);

4) заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4);

{Підпункт 4 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

5) розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5);

6) довідка (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів;

7) розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7);

8) заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) (додаток 8);

9) розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9).

{Підпункт 9 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Підпункт 10 пункту 10 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Пункт 11 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

11. Додатки додаються до декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

12. Додаток 9 додається до декларації, в якій у полі «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» наявна позначка «1″ або «2″ відповідно до пункту 2 розділу V цього Порядку.

{Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

13. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України (заповнення рядка 2 декларації), здійснювалося не з використанням електронної митної декларації, до контролюючого органу за місцем обліку платника податків, визначеним пунктом 2 цього розділу, подаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).

У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається контролюючим органом за місцем митного оформлення контролюючому органу за місцем обліку такого платника податків, визначеним пунктом 2 цього розділу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

14. За наявності у платника податку, який реорганізується, суми від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, вказаний платник податку має право подати заяву про перенесення такої суми від’ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника (таблиця 2 додатка 2). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.

У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки сум від’ємного значення правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про перенесення суми від’ємного значення реорганізованого платника податку до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (таблиця 3 додатка 2).

За наявності у платника податку, який реорганізується, суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (ΣНакл), такий платник податку має право подати заяву про використання такої суми під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (ΣНакл), правонаступника (таблиця 5 додатка 4). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.

У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (ΣНакл), правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про використання суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (ΣНакл), реорганізованого платника податку (таблиця 6 додатка 4) під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу (ΣНакл), такого правонаступника.

{Розділ III доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Пункт 15 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

15. У разі наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, до яких застосовується пільговий режим оподаткування, передбачений пунктом 197.6 статті 197 розділу V чи пунктом 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, до декларації додається (Д6) (додаток 6).

16. У разі одночасного застосування платником касового методу і загальних правил визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту у зв’язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно як касовий метод, так і загальні правила визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту, такий платник здійснює розподіл сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) у зв’язку із отриманням товарів/послуг, у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7).

{Пункт 16 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

17. У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця за формою згідно з (Д8) (додаток 8). Копії документів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання податкової декларації.

18. У разі якщо придбані товари/послуги, необоротні активи частково використовуються у видах діяльності, передбачених пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», а частково — ні, в рядку «Сума податкового кредиту» таблиці 1 (ДС9) (додаток 9) відображається сума податкового кредиту виходячи з частки питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, виготовлених в результаті здійснення вказаних видів діяльності, розрахованої відповідно до графи 4 таблиці 2 (ДС9) (додаток 9).

{Пункт 18 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

19. Податкова звітність, подана платником або його представником та заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, вважається неподаною, про що платник повідомляється у порядку, визначеному пунктом 49.11 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.

20. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, у тому числі висунення будь-яких не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань, незаконне збільшення податкових зобов’язань тощо), забороняється.

21. Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.

22. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.

IV. Внесення змін до податкової звітності

1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 розділу II Кодексу.

3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

4. Не може бути зменшена сума податкових зобов’язань, яка не була сплачена до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах, у зв’язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

5. Зміна напряму узгодженого бюджетного відшкодування за рішенням платника податку здійснюється шляхом подання до контролюючого органу уточнюючого розрахунку до декларації за звітний (податковий) період, в якому було задеклароване таке бюджетне відшкодування.

V. Порядок заповнення податкової декларації

1. Декларація складається із вступної частини, службових полів, трьох розділів та обов’язкових додатків.

2. Вступна частина.

У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у другій колонці проставляється позначка «х» у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя — назву типу декларації.

У другій колонці рядка 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» вступної частини декларації проставляється цифра:

{Абзац третій пункту 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

«1″ — у разі подання декларації платником податку — сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та який внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

«2″ — у разі подання декларації платником податку — сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

{Абзац п’ятий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

3. Розділ I «Податкові зобов’язання»:

1) у рядках 1, 2, 3, 5 колонки А декларації вказуються загальні обсяги постачання товарів/послуг за звітний період, які оподатковуються за основною ставкою, за ставкою 7 %, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та послуг, що не оподатковуються у зв’язку з їх місцем постачання за межами митної території України.

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов’язаний враховувати значення терміна «постачання товарів» відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та значення терміна «постачання послуг» відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу;

2) у рядку 1.1 декларації вказуються дані операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України.

До рядка 1.1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

{Абзац третій підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

До рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

{Абзац підпункту 2 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

При заповненні рядка 1.1 та/або рядка 1.2 обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів;

3) у рядку 2 вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

4) у рядку 3 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 пункту 195.1 статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу;

{Абзац другий підпункту 4 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

5) у рядку 4.1 вказується сума податкового зобов’язання, нарахована протягом звітного періоду та коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою.

{Абзац перший  підпункту 5 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

У рядку 4.2 вказується сума податкового зобов’язання, нарахована протягом звітного періоду та коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за ставкою 7%.

{Абзац другий підпункту 5 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, — за перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.

Відповідне нарахування податкових зобов’язань сум податку на додану вартість у рядках 4.1 та 4.2 здійснюється згідно із часткою використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях, визначеною в таблиці 1 «Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях» (Д7) (додаток 7).

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року.

Коригування податкових зобов’язань у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, здійснюється платником податку за підсумками календарного року.

{Абзац шостий підпункту 5 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

{Підпункт 5 пункту 3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 «Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях» (Д7) (додаток 7).

{Підпункт 5 пункту 3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулювання реєстрації платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання.

{Підпункт 5 пункту 3 доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

Податкові зобов’язання, нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, можуть бути зменшені на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов’язання, у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі у разі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

{Підпункт 5 пункту 3 доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

При заповненні рядка 4.1 та/або рядка 4.2 обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів;

{Абзац одинадцятий підпункту 5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

6) у рядку 5 вказуються обсяги операцій з:

постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 розділу V Кодексу включені до переліку операцій, що не є об’єктом оподаткування;

постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу;

постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод).

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, та підприємств (організацій) інвалідів обов’язковим є подання (Д6) (додаток 6).

Довідка (Д6) (додаток 6) заповнюється в розрізі операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу.

{Абзац сьомий підпункту 6 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац восьмий підпункту 6 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

7) у рядку 6 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, а також коригування податкових зобов’язань, нарахованих за такими операціями;

{Абзац перший підпункту 7 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац другий підпункту 7 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

8) коригування податкових зобов’язань відображається у рядках 7 та 8.

При заповненні рядка 7 обов’язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів, та/або (Д7) (додаток 7).

У рядку 7 також відображається коригування податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками календарного року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється, виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 «Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях» (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулювання реєстрації платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання.

Податкові зобов’язання, нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, можуть бути зменшені на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов’язання, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

{Абзац восьмий підпункту 8 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

У рядку 8 вказуються суми збільшення податкових зобов’язань, що виникають у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених на митну територію України із застосуванням звільнення від сплати податку на додану вартість у пільговому режимі.

{Абзац підпункту 8 пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

4. Розділ II «Податковий кредит»:

1) до розділу II «Податковий кредит» (рядки 10, 11 та 13 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 13).

{Абзац другий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац третій підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац восьмий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац десятий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 обов’язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів.

{Абзац підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац підпункту 1 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

У рядку 13 також відображаються коригування податкового кредиту за отриманими на митній території України від нерезидента послугами;

{Підпункт 1 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

2) у рядку 12 вказується обсяг ввезення на митну територію України товарів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Кодексу. Цей рядок заповнюється у звітному (податковому) періоді, у якому податкові векселі погашені;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

3) коригування податкового кредиту відображається у рядку 14.

{Абзац перший підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

При заповненні рядка 14 обов’язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац третій підпункту 3 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Підпункт 4 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Підпункт 5 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

4) у рядку 15 відображається коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 «Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях» (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

При заповненні рядка 15 обов’язковим є подання (Д7) (додаток 7);

5) у рядку 16 відображається від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду.

У рядок 16.1 переноситься значення рядка 21 декларації за попередній звітний (податковий) період.

У рядку 16.2 вказуються суми збільшення/зменшення залишку від’ємного значення за результатами уточнюючих розрахунків, поданих протягом звітного (податкового) періоду.

У рядку 16.3 вказується сума збільшення/зменшення від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу, що узгоджена протягом звітного (податкового) періоду.

{Абзац четвертий підпункту 5 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

У рядку 16.3 також вказується підтверджена за результатами документальної перевірки контролюючого органу сума від’ємного значення реорганізованого платника податку, що переноситься до податкового кредиту правонаступника (за умови подання таким правонаступником заяви (таблиця 3 додатка 2) у складі податкової декларації за звітний (податковий) період).

{Підпункт 5 пункту 4 доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

У разі заповнення рядків 16.2 та/або 16.3 обов’язковим є заповнення таблиці «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку».

5. Розділ III «Розрахунки за звітний період»:

1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов’язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації.

У рядку 18 вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та сплачується до загального фонду державного бюджету у порядку, визначеному у статті 200 Кодексу;

{Підпункт 1 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов’язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано від’ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації.

{Абзац перший підпункту 2 пункту 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац другий підпункту 2 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

{Абзац третій підпункту 2 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

При від’ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором (оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.

З рядка 19 визначається сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від’ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;

3) сума від’ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 — рядок 19.1), зазначається у рядку 20;

4) сума від’ємного значення (рядок 20 у декларації):

{Абзац перший підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу) (відображається у рядку 20.1);

{Абзац другий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2): на рахунок платника у банку (відображається у рядку 20.2.1) та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України (відображається у рядку 20.2.2).

Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).

{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.

Значення рядка 3 таблиці 1 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 20.2 декларації;

{Абзац шостий підпункту 4 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 503 від 25.05.2016№ 276 від 23.02.2017}

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

При заповненні рядка 20.2 обов’язковим є подання (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).

Залишок від’ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 20 — рядок 20.1 — рядок 20.2) відображається у рядку 20.3;

{Абзац десятий підпункту 4 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

5) сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3), відображається у рядку 21 та переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (податкового) періоду.

{Абзац другий підпункту 5 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку

1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

2. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється.

3. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення.

4. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).

5. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

6. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2.

7. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 18.1.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

8. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

VII. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

1. Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, заповнюється особами, не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України.

2. Значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.

VІІІ. Зміна форм податкової звітності

1. У разі зміни форм податкової звітності Державна фіскальна служба України надає відповідні пропозиції Міністерству фінансів України, яке зобов’язане оприлюднити нові форми звітності.

2. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності, для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними попередні форми декларацій (розрахунків).

3. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування Державна фіскальна служба України та Міністерство фінансів України повинні здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та запровадженням таких змін.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *